Dotace nová zelená úsporám

– na zateplení

Pro rodinné domy
  Zajistíme komlexní vyřízení dotace na klíč

Chci získat dotaci

Co musíte splňovat

 • Jste vlastníkem rodinného domu
 • Chcete zateplit rodinný dům (nikoliv chatu, na kterou se dotace nevztahuje)
 • Žádost o vydání stavebního povolení pro výstavbu domu byla vydána před 01.07.2007
 • Dům má max. 3 bytové jednotky a nebytový prostor (např. cukrárna)
 • Více než 50 % podlahové plochy slouží k bydlení, zbylá plocha může sloužit k podnikání (např. cukrárna)
 • Realizaci chcete provést dodavatelsky nebo svépomocí, ale musíte mít k provedeným stavebním úpravám faktury
 • Dosáhnete alespoň 20 % úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění

Kdy můžete žádat o dotaci

 • Příjem žádostí o dotaci nová zelená úsporám končí 31.12.2021
 • O dotaci lze žádat před realizací, v průběhu nebo po dokončení realizace (doporučujeme zpracovat podklady před realizací)
 • Žádat o dotaci lze až 2 roky zpětně od data fakturace stavebních prací

na co se dotace vztahuje

Na dílčí stavební úpravy

 • výměna oken a dveří
 • zateplení fasády
 • zateplení stropů a podlah
 • zateplení střechy
 • instalace stínící techniky
 • výstavba zelených střech

Na celkovou rekonstrukci

 • včetně přístavby a nástavby navyšující původní zastavěnou plochu do 50 %

Na zpracování podkladů k obdržení dotace

 • projektová dokumentace
 • energetický posudek
 • odborný technický dozor

Kolik peněz je možné získat

Dotace na stavební úpravy

 • Dotace je v Kč/m2 zateplované plochy či měněných oken a dveří a činí max. 50 % způsobilých výdajů
 • Max. výše dotace na stavební úpravy činí 550 000 Kč
 • Podoblast podpory určuje výši dotace v Kč/m2 (viz. tabulka)
 • Dotace je vyplácena po dokončení realizace

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj je zvýhodněn navýšením dotace pro stavební úpravy o 10 %
(např. na zateplení fasády je v podoblasti A.0 dotace 550 Kč/m2).

Dotace na zpracování podkladů

 • Dotace je poskytována na projektovou dokumentaci, energetický posudek a odborný technický dozor
 • Dotace činí 25 000 Kč

Dotační bonus kombinace NZÚ a Kotlíkové dotace

 • Dotační bonus je poskytován při současném využití dotace Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace
 • Dotační bonus činí 20 000 Kč

Jak probíhá vyřízení dotace

Vaši žádost o dotaci vyřídíme na klíč:


1) Probereme s Vámi rozsah stavebních úprav

– posoudíme, zda Vámi plánovaný rozsah stavebních úprav je vhodný pro dosažení dotace
– stanovíme potřebný rozsah projektové dokumentace

2) Sestavíme Vám cenovou kalkulaci na zpracování podkladů a vyřízení dotace
– bude obsahovat všechny kroky k obdržení dotace

3) Přijedeme, zaměříme a nafotíme stávající stav domu
– bude sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci a energetický posudek

4) Připravíme podklady k podání žádosti o dotaci
– projektová dokumentace
– energetický posudek

5) Podáme Vaši žádost o dotaci
– provedeme elektronickou registraci
– veškeré podklady doručíme na SFŽP

6) Budeme s Vámi v průběhu realizace
– při realizaci budeme provádět odborný technický dozor

7) Doložíme realizaci a zažádáme o vyplacení dotace
– připravíme závěrečnou zprávu odborného technického dozoru
– připravíme veškeré formuláře k doložení realizaci a vše doručíme na SFŽP

Kolik vás to bude stát

Stavební úpravy nepodléhající stavebnímu řízení

 • zateplení, výměna oken apod. (stavební úpravy bez zásahů do nosných konstrukcí domu)
 • cena vyřízení na klíč: 40 000 Kč obsahuje
  – zpracování projektové dokumentace
  – zpracování energetického posudku
  – podání žádosti o dotaci
  – odobrný technický dozor
  – doložení realizace k vyplacení dotace

Stavební úpravy podléhající stavebnímu řízení

 • stavební úpravy se zásahem do nosných konstrukcí domu, s přístavbou či nástavbou apod.
 • cena je určována dle plánovaného rozsahu stavebních úprav

Přesná cena je vždy určena dle plánovaných stavebních úprav, místa realizace a dostupnosti původní projektové dokumentace k domu.

Platba po schválení dotace

Za svou práci ručíme, proto probíhá úhrada našich služeb po schválení dotace. Faktrurace je rozdělena na dvě části:

 1. Fakturu za projektovou dokumentaci a energetický posudek vystavujeme až po akceptaci Vaší žádosti o dotaci.
 2. Fakturu za odborný technický dozor a doložení realizace vystavujeme až po podání žádosti o vyplacení dotace.

Naše reference