NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
OSTRAVA – POLANKA NAD ODROU

Provedená opatření:

  • částečná výměna oken a dveří
  • zateplení fasády
  • zateplení střechy

Fotografie z realizace: