Projekt rekonstrukce
Bytového domu

  Zaměření na energetickou náročnost

Chci objednat

Jaké projekty zpracováváme

Projektové dokumentace rekonstrukce BD zaměřené na snížení energetické náročnosti
  • projektová dokumentace zateplení
  • projektová dokumentace nástavby a přístavby vč. zateplení

Do projektových dokumentací vnášíme poznatky získané termovizním měřením, minimalizujeme tak tepelné mosty, tepelné vazby a jiná místa, která způsobují diskomfort, vyšší tepelné ztráty a problémy při užívání stavby.

Jsme energetičtí specialisté, a tak s Vámi zkonzultujeme ekonomickou a ekologickou vhodnost řešení. V případě potřeby vypracujeme potřebné energetické dokumenty.

U projektů s klienty konzultujeme možnost využití některého z aktuálních dotačních programů a v případě zájmu dotaci vyřídíme.

Výsledkem je od nás projekt, který bude plně funkční, ekonomicky a ekologicky šetrný, projekt, který bude splňovat veškeré normy.

Bezproblémovost řešení projektu s námi je zakotvena v komplexní činnosti, kterou provádíme. Veškeré části projektové dokumentace zpracovává náš tým.

Průběh zpracování

1) Probereme s vámi rozsah stavebních úprav
– stanovíme stupeň projektové dokumentace (opravné a udržovací práce či práce vyžadující stavební řízení)
– stanovíme potřebný rozsah projektové dokumentace
– zdarma posoudíme, zda je možné na Vámi uvažované stavební úpravy čerpat dotaci

2) Sestavíme vám cenovou kalkulaci na zpracování projektové dokumentace
– bude obsahovat všechny potřebné profese (např. PBŘS, statika apod.)

3) Přijedeme, zaměříme a nafotíme stávající stav domu
– bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace

4) Zkreslíme stávající stav domu a zapracujeme stavební úpravy
– návrh Vám představíme a zkonzultujeme s Vámi možnosti řešení

5) Zpracujeme finální řešení stavebních úprav
– které vychází z Vámi vybraného řešení

6) Vyřídíme stavební ohlášení či povolení
– bude-li v rámci stavebních úprav potřeba

7) Finalizace projektu, tisk a předání
– vše vytiskneme, zkompletujeme a předáme Vám tištěně i elektronicky

Naše reference