NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
DOLNÍ LHOTA

Provedená opatření:

  • zateplení fasády
  • zateplení stropu nad 1.PP v garáži
  • zateplení střechy

Fotografie z realizace: