NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
BOLATICE

Provedená opatření:

  • částečná výměna oken a dveří
  • zateplení fasády
  • zateplení stropu nad 1.PP
  • zateplení střechy

Fotografie z realizace: