Energetický audit

K vyhodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství a návrhu úsporných opatření
  Přijedeme, změříme, vyhodnotíme…

Chci zpracovat audit

Kdy potřebujete energetický audit

Povinnost mít zpracovaný energetický audit (EA) se řídí zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vztahují se na:
 • Fyzické a právnické osoby s celkovou roční spotřebou energie 35 000 GJ. Hodnota je stanovena jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají roční spotřebu energie vyšší než 700 GJ.
 • Organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie 1 500 GJ. Hodnota je stanovena jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušené organizační složky státu nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají roční spotřebu energie vyšší než 700 GJ.
 • Stavebníky, pokud v rámci větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7, odst. 5, písm. f).

Co ke zpracování potřebujete

 • projektová dokumentace stávajícího stavebního, technického a technologického řešení
 • informace o spotřebě všech spotřebovávaných energií za poslední 3 roky
 • informace o provozu a způsobu užívání budovy a další doplňující informace

Kolik vás to bude stát

K sestavení ceny za zpracování energetického auditu od Vás potřebujeme sdělit následující informace:
 • adresa budovy
 • druh budovy (škodal, administrativní budova, výrobní či skladovací hala apod.)
 • učel zpracování (v rámci žádosti o dotaci, zákonná povinnost apod.)
 • dostupnost projektové dokumetnace/zda je k dispozici projektová dokumentace, nebo alespoň její část
 • požadovaný termín zpracování

Naše reference