foto hlavicka

Nová zelená úsporám od 26. 9. 2023

Zpracujeme projekt na klíč a vyřídíme dotaci
na zateplení Vašeho rodinného domu

Kolik můžete získat?
foto dotace

Kolik můžete získat?

Modelový příklad z realizace zateplení rodinného domu 143 m² se suterénem a 1 NP, kde při celkových nákladech 524 388 Kč výše dotace činila 253 627 Kč včetně dotačního bonusu.

 • zateplení fasády
 • zateplení stropu pod půdou
 • výměna oken a dveří v suterénu
Zobrazit příklady

Kdo může žádat o dotaci?

RODINNÉ DOMY

 • Dotace je vyplácena po realizaci.
 • Dotaci lze žádat zpětně na opatření, která byla fakturována po 1. 1. 2021.
 • Dotaci lze žádat na rodinný dům, u něhož byla podána žádost o vydání stavebního povolení před 1. 7. 2013.
 • Dotaci lze žádat také na trvale obývané chaty, v nichž má žadatel o dotaci nebo jiná osoba evidován trvalý pobyt alespoň 2 roky před podáním žádosti o dotaci.
 • Dotaci lze žádat na zateplení, rekonstrukci nebo přestavbu jakékoli budovy, která po realizaci bude zkolaudována jako rodinný dům.
 • Dům může mít max. 3 bytové jednotky a jeden nebytový prostor.
 • K bydlení musí být využito více než 50 % podlahové plochy. Zbytek podlahové plochy může sloužit např. pro podnikání.
 • Realizaci lze provádět svépomocí, dodavatelsky, nebo kombinovat oba způsoby.
 • Dotaci lze žádat na domy, které jsou předmětem podnikání – jsou pronajímány.
 • Podmínkou čerpání/poskytnutí dotace není trvalé bydliště žadatele o dotaci na adrese předmětného domu.

Proč projekt od TRIPLANU?

po podpisu smlouvy zpracujeme do 14 dnů návrh řešení zateplení Vašeho rodinné domu

vyřídili jsme 967 žádostí a máme 100 % úspěšnost

pracuje pro Vás náš sehraný tým: projektant, energetický specialista a projektový manager

do přijetí akceptace žádosti o dotaci Vás naše služby nic nestojí

Kde působíme?

Díky naší projekční kanceláři v Ostravě vyřizujeme projekty po celé Moravě.

mapa

Kolik stojí naše služby?

 • Kompletní vyřízení projektu a dotace na klíč a bez starostí
 • Přiřazený projektant, energetický specialista a projektový vedoucí
 • Osobní prohlídka a zaměření domu
 • Příprava projektu a podkladů pro dotaci
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Vypracování energetického hodnocení domu
 • Podání žádosti o dotaci
 • Odborný technický dozor
 • Kontrola faktur a rozpočtů
 • Žádost o vyplacení dotace na Váš účet

Cena: 55 000 Kč – 65 000 Kč

žádné finance předem - první platba po akceptaci žádosti o dotaci a doplatek v průběhu realizace zateplování

Kontaktovat

Jak probíhá vyřízení dotace a projektu s TRIPLANEM?

1. První kontakt a konzultace záměru

Při prvním telefonickém kontaktu s Vámi ověříme splnění základních požadavků pro čerpání dotace. Odhadneme přibližnou výši dotace, na kterou můžete dosáhnout, a probereme s Vámi průběh zpracování a termíny.

2. Domluvení spolupráce

Následně od nás dostanete cenovou kalkulaci, resp. nabídku na vyřízení dotace na klíč, a návrh Smlouvy o dílo, kde je uveden rozsah stavebních úprav, cena, ale i ostatní informace důležité pro spolupráci.

3. Osobní prohlídka domu

Po odsouhlasení Smlouvy o dílo si s Vámi domlouváme termín první prohlídky domu, abychom smlouvu podepsali, dům si osobně prohlédli a probrali s Vámi veškerá přání a požadavky i ve vztahu k dotaci. Součástí je fotodokumentace stávajícího stavu domu.

4. Zaměření domu

Zhruba měsíc po prohlídce domu naši dva specialisté přijíždí dům fyzicky důkladně projít a zaměřit, abychom mohli zpracovat výkresovou projektovou dokumentaci.

5. Zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení

Podle Vašich přání a v souladu s požadavky dotačního programu zpracováváme podklady pro podání žádosti o dotaci – projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. Konzultujeme s Vámi možnosti a varianty řešení.

6. Podání žádosti o dotaci a její akceptace

Na základě plné moci podáváme elektronickou žádost o dotaci. Její akceptace obvykle probíhá během 14 dnů. Teprve po obdržení akceptačního e-mailu od Státní fond životního prostředí o správnosti našeho projektu a o vyhrazení peněz pro jeho dotaci, dostáváte od nás první fakturu za dosud provedené práce (projektová dokumentace, energetické hodnocení, administrace podání žádosti o dotaci).

7. Odborný technický dozor

Průběžně s Vámi konzultujeme vhodnost použití konkrétních tepelných izolací, oken a dveří, které chcete použít (objednat), aby byl zajištěn soulad s projektem schváleným na dotaci. Během realizace stavbu fyzicky jezdíme a kontrolujeme dodržení projektové dokumentace.

8. Kontrola faktur a rozpočtů

V průběhu realizace, nebo po jejím dokončení od Vás dostáváme veškeré podklady, které se k realizaci váží – rozpočty, faktury, potvrzení o úhradách. My dokumenty zkontrolujeme, aby vše bylo v souladu s požadavky dotace a bylo tak zajištěno její proplacení. Následně Vám fakturujeme druhou (a poslední) část ceny za naší práci, tj. odborný technický dozor a administraci doložení realizace k vyplacení dotace.

9. Žádost o vyplacení dotace

Sestavíme pro Státní fond životního prostředí vyúčtování a zažádáme za Vás o vyplacení dotace na Váš účet. Tím projekt a spolupráce úspěšně končí.

Reference na naši práci

"Pěkně a přehledně vypracovaný projekt na zateplení rodinného domu a vyřízení administrativy k dotaci Zelená úsporám. Vše proběhlo bez sebemenších komplikací. Musím vyzdvihnout vstřícnost a profesionální jednání. Firmu doporučuji."

Radek Šnajdr

Ostrava, 2023

"Profesionální jednání od začátku projektu až do konce. Jednání s p. Palíkem a p. Fecenkovou bylo i pro mne jako laika přehledné a ve spolupráci s realizačními firmami nebyl problém. Děkuji."

Aleš Kiršner

Mokré Lazce, 2023

"Firma Triplan mě zpracovala projekt zateplení rodinného domu o dvou bytových jednotkách. Triplan také prováděl stavební dozor. Výsledek? Před zateplením byl obýván jeden byt a ročně se protopilo 12-13 MWh elektřiny. V zimě 2022/2023 byly obývány oba byty a protopilo se 6,3 MWh elektřiny. To je prostě skvělé!!! Při dnešních extrémních cenách elektřiny je tak náklad na vytápění jednoho bytu 22 000 Kč. S Triplan byla velmi dobrá spolupráce, opravdu uměli poradit."

Ivo Slanina

Slavkov u Brna, 2023

"Tuto projekční kancelář jsem oslovila kvůli administraci dotace Zelená úsporám. Mohu pochválit profesionální přístup ve všech fázích a vřele doporučuji."

Michaela Homolová

Baška, 2023

Modelové příklady výše dotace

foto modelový příklad
Výše dotace vč bonusu: 159 475 Kč
Vlastní prostředky: 360 725 Kč
 • zateplení fasády
 • výměna oken a dveří
Více o realizaci
foto modelový příklad
Výše dotace vč bonusu: 253 627 Kč
Vlastní prostředky: 270 761 Kč
 • zateplení fasády
 • zateplení stropu pod půdou
 • výměna oken a dveří v suterénu
Více o realizaci
foto modelový příklad
Výše dotace vč bonusu: 616 086 Kč
Vlastní prostředky: 464 329 Kč
 • zateplení fasády
 • zateplení stropů nad suterénem
 • zateplení vnitřní stěny ke garáži
 • zateplení stropu nad garáží
 • zateplení stropu pod půdou
 • zateplení střechy
 • částečná výměna oken a dveří
 • instalace TČ vzduch-voda
Více o realizaci
foto modelový příklad
Výše dotace vč bonusu: 288 200 Kč
Vlastní prostředky: 295 300 Kč
 • zateplení fasády
 • zateplení střechy
Více o realizaci
foto modelový příklad
Výše dotace vč bonusu: 494 395 Kč
Vlastní prostředky: 1 000 621 Kč
 • zateplení fasády
 • zateplení stropu nad exteriérem
 • zateplení vnitřních stěn k suterénu
 • zateplení stropů nad suterénem
 • zateplení střechy
 • částečná výměna oken a dveří
 • instalace venkovních žaluzií
Více o realizaci
foto modelový příklad
Výše dotace vč bonusu: 503 434 Kč
Vlastní prostředky: 503 480 Kč
 • zateplení fasády
 • zateplení stropů nad suterénem
 • zateplení střechy
 • výměna oken a dveří
Více o realizaci
foto modelový příklad
Výše dotace vč bonusu: 542 597 Kč
Vlastní prostředky: 715 199 Kč
 • vybudování obytného podkroví
 • zateplení fasády
 • zateplení podlah v 1.NP
 • zateplení střechy
 • výměna oken/dveří
Více o realizaci
foto kontakt

Chcete vyřídit dotaci na klíč?

Ing. Lukáš Palík, energetický specialista
Po–pá: 7:00–16:00

Časté dotazy (FAQ)

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy našich klientů k dotaci na zateplení rodinného domu Nová zelená úsporám.

1. Co musím zateplit, abych dosáhl na dotaci?

Nemusíte kompletně zateplit celý dům. Stačí provést i dílčí opatření, jako je částečné zateplení fasády, samostatné zateplení střechy nebo výměnu všech oken se zateplením stropu nad nejvyšším podlažím.

2. Kolik u vás (Triplan.cz) stojí vyřízení dotace Nová zelená úsporám na klíč?

Pro běžné zateplování či výměnu oken a dveří 55 000 Kč. V případě složitějších rekonstrukcí je cena individuální. Na naši práci je poskytována dotace ve výši 25 000 Kč, v Moravskoslezském kraji 27 500 Kč.

3. Kdy probíhá platba za vaše služby?

Platba je rozdělena na 2 části:
1. část je platba za projektovou dokumentaci, energetické hodnocení a administraci podání žádosti o dotaci. Probíhá po akceptaci žádosti o dotaci ze strany SFŽP (Státního fondu životního prostředí ČR).
2. část je platba za odborný technický dozor a administraci doložení realizace k vyplacení dotace. Probíhá ke konci realizace rekonstrukce/zateplení před podáním žádosti o vyplacení dotace.

4. Mohu vám zaplatit až po přijetí dotace?

To bohužel nelze, protože faktura a potvrzení o úhradě za naše služby jsou podkladem pro vyplacení dotace na naši práci ve výši 25 000 Kč, Moravskoslezském kraji 27 500 Kč.

5. Jak probíhá vyřízení dotace?

1. Konzultace záměru (rozsahu zateplení)
1. Podpis smlouvy.
3. Prohlídka a zaměření domu
4. Zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení.
5. Návrh variantního řešení a konzultace s Vámi.
6. Podání žádosti o dotaci.
7. Kontrolní prohlídky během realizace s fotodokumentací, konzultace s Vámi.
8. Kontrola objednávek, faktur a rozpočtů.
9. Vyúčtování a žádost o vyplacení dotace na Váš účet.

6. Jak dlouho trvá zpracování podkladů (příprava projektu) k podání žádosti o dotaci?

Zhruba 3 měsíce od podpisu smlouvy.

7. Jak dlouho trvá schválení žádosti o dotaci?

Záleží na rychlosti administrátora SFŽP, běžně týden až měsíc.

8. Jak dlouho trvá vyplacení dotace, když dokončím realizaci?

Záleží na rychlosti administrátora SFŽP, běžně 1,5 měsíce.

9. Lze žádat o dotaci zpětně?

Ano, ale pouze na opatření provedená po 1. lednu 2021 a za předpokladu, že byla provedena v souladu s požadavky NZÚ a máte k dispozici faktury a fotodokumentaci.

10. Lze čerpat dotaci průběžně? Lze žádat o vyplacení dotace průběžně? Kdy obdržím dotaci?

Nelze, dotaci obdržíte, až dokončíte všechna opatření, na která jsou žádána dotace.

11. Lze čerpat dotaci na samostatnou výměnu oken?

Pokud jsou v domě stará dřevěná okna, tak ve většině případů ano.

12. Lze čerpat dotaci na nová okna s izolačním dvojsklem?

Nelze, požadované parametry splní pouze okna s izolačním trojsklem.

13. Lze čerpat dotaci na částečné zateplení fasády?

Ano.

14. Mohu dostat dotaci na výměnu plynového kotle?

Ano, ale pouze v případě, že je starší 20 let.

Zobrazit další

Jsme specializovaná projekční kancelář TRIPLAN

foto kontakty

TRIPLAN je projekční kancelář specializovaná na energetické hodnocení budov. Sídlíme v Ostravě a působíme po celé Moravě. V našem týmu máme zkušené projektanty a energetické specialisty. Na trhu jsme 10 a vyřídili jsme úspěšně téměř 1000 projektů na dotace na zateplení. Vytváříme projektové dokumentace zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy s využitím dotačních programů Nová zelená úsporám. Zpracováváme také průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) a provádíme měření termokamerou.

foto kontakt

Chcete vyřídit dotaci na klíč?

Ing. Lukáš Palík, energetický specialista
Po–pá: 7:00–16:00

Kontaktujte nás

Ostrava

Rudná 874/10
703 00 Ostrava – Vítkovice

tel.: +420 601 506 507
e-mail: info@triplan.cz

Brno

Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří

tel.: +420 601 504 507
e-mail: info@triplan.cz

Odesílám
E-mail byl odeslán. Děkujeme!