NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
BÍLOVEC

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM BÍLOVEC

Provedená opatření:

  • výměna zdroje tepla za TČ vzduch-voda

Fotografie z realizace: