NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
OLBRAMICE

Provedená opatření:

  • instalace solárních termických panelů pro přípravu TV

Fotografie z realizace: