Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy
pro prodej, pronájem i rekonstrukci

  Přijedeme, změříme, vyhodnotíme…

Chci zpracovat PENB

Kdy potřebujete PENB

Povinnost mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy se řídí zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, při:

 • výstavbě nových budov
 • větších změnách dokončené budovy (zateplení, výměna oken, výměna zdroje tepla)
 • prodeji budovy nebo její ucelené části (prodej bytu, kanceláře)
 • pronájmu budovy nebo její ucelené části (pronájem bytu, kanceláře)

Budovy užívané orgánem veřejné moci musí mít zpracovaný PENB:

 • od 1. července 2013, pokud mají celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 500 m²
 • od 1. července 2015, pokud mají celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 250 m²

Kdy nepotřebujete PENB

Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, není potřeba mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):
 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m²
 • u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové zóně (vč. budov, u kterých je památkově chráněno průčelí)
 • u budov pro náboženské účely (kostely, modlitebny)
 • u budov zapsaných v katastru nemovitností jako budovy pro rekreaci (chaty, chalupy)
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ/rok
 • při větší změně dokončených staveb, pokud je energetickým auditem prokázána technická či ekonomická nevhodnost

Co ke zpracování potřebujete

Kolik vás to bude stát

K sestavení ceny za zpracování PENB od Vás potřebujeme sdělit:
 • adresu budovy
 • druh budovy (rodinný dům, bytový dům, administrativní budova apod.)
 • učel zpracování (novostavba, prodej, pronájem apod.)
 • zda je k dispozici projektová dokumentace, nebo alespoň její část
 • požadovaný termín zpracování
Nebo vyplňtě naši online kalkulaci ceny PENB a my se Vám obratem ozveme

Naše reference