NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
KOPŘIVNICE

Provedená opatření:

  • zateplení fasády

Fotografie z realizace: