NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
PUSTÁ POLOM

Provedená opatření:

  • nástavba podkroví
  • zateplení podlahy v přízemí na zemině a nad suterénem
  • výměna oken a dveří
  • zateplení fasády
  • zateplení stropu pod půdou
  • zateplení střechy
  • instalace TČ vzduch-voda

Fotografie z realizace: