NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
OSTRAVA – TŘEBOVICE

Provedená opatření:

  • částečná výměna oken a dveří
  • zateplení fasády

Fotografie z realizace: