Termovize

Termovizní měření pro Vaše bezproblémové bydlení
  Přijedeme, změříme, vyhodnotíme…

Chci objednat

Co je termovize a k čemu slouží

Termografie je bezkontaktní metoda, která slouží k barevné vizualizaci teplotních polí a zjišťování povrchových teplot těles. Termokamery využívají neviditelné infračervené záření (IR-A 7 μm – 14 μm), které není nijak škodlivé. Měřením pomocí termografické kamery získáme viditelnou (obrazovou) informaci o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu. Tato informace pak dále pomáhá k identifikaci problémových oblastí a vypracování návrhů na jejich odstranění.

Jak probíhá termovizní kontrola

1) Začínáme v exteriéru budovy
Termovizní kontrola začíná v exteriéru, kde lokalizujeme veškeré tepelné mosty vznikající ve vnější obálce budovy. Jedná se zpravidla o tepelný most naokenního překladu, tepelný most věnce, promrzající vnější rohy a jiné lokální tepelné mosty způsobující zvýšený prostup tepla. Kontrolou stavby z exteriéru Vám však nemůžeme říct, v jakém stavu jsou okna Vašeho domu.

2) Pokračujeme interiérem budovy
Následuje kontrola interiéru budovy, při které zkontrolujeme všechna okna a dveře, tedy jejich těsnost (správné dosedání křídla do rámu), a také kvalitu osazení (tedy těsnost mezi rámem a zdí). V interiéru termovizní kamerou kontrolujeme také všechny vnější rohy a hodnotíme riziko vzniku plísní. V případě podkrovních místností či zavěšených stropů je prováděna kontrola stropní izolaci. Ve všech místnostech měříme teplotu vzduchu a relativní vlhkost, pomocí které určujeme teplotu rosného bodu, což je nezbytným úkonem při hledání příčiny vzniku vlhkosti a tvorby plísní.

3) Zpracujeme pořízené snímky a vytvoříme protokol
Po uskutečnění měření následuje zpracování snímků a vyhotovení protokolu. Zpracování je hotové zpravidla do 10 pracovních dnů od uskutečněného měření. Zpracované měření obdržíte e-mailem, jehož součástí je:

  • protokol o provedeném termovizním měření obsahující snímky nalezených vad včetně jejich popisu
  • termovizní snímky ve formátu JPEG pro možné zvětšení a pohodlné prohlížení

Jaká je časová náročnost?

Celková termovizní kontrola rodinného domu zabere zhruba 1,5 až 2,5 h podle velikosti budovy. Termovize bytu zabere zhruba polovinu času, tedy kolem 1 až 1,5 h. U ostatních budov se nedá přesná časová náročnost odhadnout, vždy záleží na velikosti a členitosti budovy.

Vhodné podmínky pro termovizní měření

Pokud nejsou uvedené podmínky dodrženy, není možné provést kvalitní komplexní termovizní měření budovy:

  • budova je trvale užívána a vytápěna na teplotu alespoň 20 °C
  • venkovní teplota je maximálně 0 °C a to minimálně 24 h před měřením
  • před měřením a v jeho průběhu nedopadá na budovu přímý sluneční svit
  • během hontroly nesmí foukat silný vítr a hustě sněžit
  • okna a dveře jsou zcela zavřeny vč. mikroventilač­ní polohy

Kolik vás to bude stát

Přesná cena je vždy určena dle Vámi požadovaného rozsahu termovizního měření.

Naše reference