NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
PUSTÁ POLOM

Provedená opatření:

  • výměna oken a dveří
  • zateplení podlahy na zemině
  • zateplení stropu s podlahou nad suterénem
  • zateplení fasády a stropu nad exteriérem
  • zateplení stropu pod půdou
  • zateplení šikmé střechy zádveří
  • instalace TČ vzduch-voda
  • instalace solárních termických panelů pro přípravu TV a přitápění

Fotografie z realizace: