NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
OSTRAVA – LHOTKA

Provedená opatření: (program Nová Zelená Úsporám)

  • přestavba přístavku v JV části domu
  • výměna části výplní otvorů
  • výměna zdroje tepla za plynový kondenzační kotel TV

Dotace na zateplení:

  • zateplení podlahy v přízemí na zemině a nad suterénem
  • zateplení fasády
  • zateplení stropu pod půdou
  • zateplení střechy přístavku v JV části domu

Fotografie z realizace: