NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
KRMELÍN

Provedená opatření:

  • výměna vstupních dveří
  • zateplení fasády

Fotografie z realizace: