NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
MOKRÉ LAZCE

Provedená opatření:

  • výměna výplní otvorů
  • zateplení fasády
  • výměna zdroje tepla za TČ vzduch-voda

Fotografie z realizace: