NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
OSTRAVA – BARTOVICE

Provedená opatření:

  • částečná výměna oken a dveří
  • zateplení fasády
  • zateplení stropu nad garáží
  • zateplení střechy

Fotografie z realizace: