NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
PASKOV

Provedená opatření:

  • výměna oken a dveří
  • zateplení fasády
  • zateplení stropu nad 1.PP
  • výměna zdroje tepla za TČ vzduch-voda

Fotografie z realizace: