NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
OSTRAVA – HRABOVÁ

Provedená opatření:

  • změna půdy na obytné podkroví
  • částečná výměna oken a dveří
  • zateplení fasády
  • zateplení střechy

Fotografie z realizace: