NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
ORLOVÁ

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ORLOVÁ

Provedená opatření:

  • výměna vstupních dveří
  • zateplení fasády
  • zateplení střechy
  • výměna zdroje tepla za TČ vzduch-voda

Fotografie z realizace: