S dotací Nová zelená úsporám ušetříte až 50 % výdajů na rekonstrukci

Ať už jste se pustili do celkové, nebo do částečné rekonstrukce, dotace Nová zelená vám ušetří až 50 % uznatelných výdajů. A žádný strach, veškeré papírování s vyřízením dotace zařídíme my.

Kolik můžete získat

Dotace na stavební úpravy

 

  • dotace je v Kč/m² zateplované plochy nebo měněných oken a dveří a tvoří max. 50 % způsobilých výdajů (výši dotace na m² stavebních úprav najdete v tabulce níže)
  • max. výše dotace 550 000 Kč
  • dotace je vyplácena po dokončení realizace)

 

Dotace na zpracování podkladů

 

  • výše dotace 25 000 Kč
  • dotace je poskytována na projektovou dokumentaci, energetický posudek a odborný technický dozor

 

Jak velkou dotaci dostanete na m² stavebních úprav?

Čím víc se díky stavebním úpravám sníží energetická náročnost vašeho domu, tím větší dotaci můžete získat. To určují podoblasti podpory A.0–A.3.

Typ konstrukce Podoblast podpory
A.0 a A.1 [Kč/m²] A.2 [Kč/m²] A.3 [Kč/m²]
Obvodové stěny, podlahy nad exteriérem, střechy 500 600 800
Výplně otvorů (okna, střešní okna, dveře, světlíky a světlovody) 2100 2750 3800
Podlahy na terénu 700 900 1200
Stropy a ostatní konstrukce 500 600 800

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj je zvýhodněn navýšením dotace na stavební úpravy o 10 %.

Částečná rekonstrukce

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Provedené změny Náklady na rekonstrukci Výše dotace
plocha [m²] cena celkem [Kč] dotace celkem [Kč]
zateplení fasády 222,10 357 581 122 155
zateplení soklu 39,45 54 441 0
zateplení stropu pod půdou 102,50 35 009 56 375
Dosažená podoblast dotace: A.0
Celkové náklady na rekonstrukci: 447 031 Kč
Celková dotace: 178 530 Kč
Náklady na rekonstrukci po odečtení dotace: 268 501 Kč
Pokrytí nákladů na rekonstrukci dotací: 40 %
Úspora nákladů na vytápění: 55 %

Celková rekonstrukce

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Provedené změny Náklady na rekonstrukci Výše dotace
plocha [m²] cena celkem [Kč] dotace celkem [Kč]
výměna oken a dveří v obytné části 27,83 200 348 84 186
výměna oken a dveří v suterénu 3,72 24 171 0
zateplení fasády 265,33 402 771 175 118
zateplení soklu 54,04 73 332 0
zateplení stropu nad suterénem 99,23 74 174 65 492
zateplení střechy 114,62 35 532 75 649
Dosažená podoblast dotace: A.2
Celkové náklady na rekonstrukci: 810 329 Kč
Celková dotace: 400 445 Kč
Náklady na rekonstrukci po odečtení dotace: 409 884 Kč
Pokrytí nákladů na rekonstrukci dotací: 49 %
Úspora nákladů na vytápění: 77 %

Vyřídili jsme již 270 žádostí | Máme 100% úspěšnost

Chci získat dotaci

Nebo volejte na 601 506 507

Naše reference