Jak probíhá vyřízení dotace
Nová zelená úsporám?

My se postaráme o vyřízení dotace, vy ušetříte za rekonstrukci. Vyřídíme za vás i veškeré papírování, takže žádný strach.

Probereme s vámi rozsah stavebních úprav

Na začátku spolupráce prodiskutujeme plánovaný rozsah stavebních úprav a posoudíme, jestli splňujete všechny podmínky dotačního programu. Vždy se pro vás snažíme najít řešení, a to i v případě, že by plánované stavební úpravy nebyly dostatečné pro dosažení dotace

Přijedeme za vámi na prohlídku domu

 • navštívíme vás s naším energetickým specialistou a domluvíme průběh spolupráce
 • společně podepíšeme objednávku a plnou moc na vyřízení dotace
 • půjčíme si od vás projektovou dokumentaci k domu

Zpracujeme projekt
a posudek

 • Projektovou dokumentaci stavebních úprav vyhotoví projektant na základě prohlídky a zaměření vašeho domu. Dokumentace obsahuje situační výkres, výkresy půdorysů všech podlaží, řezu a pohledů a také technickou zprávu.
 • Energetický posudek NZÚ vyhodnocuje stávající energetickou náročnost domu i po realizaci stavebních úprav. Energetický specialista provede návrh tloušťky tepelných izolací a výpočet dosažené úspory měrné potřeby tepla. V rámci posudku také stanovujeme částku, o kterou budeme žádat.

Žádost o dotaci podáme za vás

Po zpracování podkladů provedeme registraci žádosti o dotaci. Vše připravíme a po registraci doručíme zpracované podklady na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Po kontrole dodaných podkladů obdržíte akceptační dopis vaší žádosti o dotaci.

Platba za zpracování projektu a posudku probíhá až po schválení
vaší žádosti o dotaci
.

Dohlédneme na průběh realizace

Následuje realizace zateplení, která může být provedena třemi způsoby:

 1. kompletně dodavatelsky stavební firmou
 2. kompletně svépomocí
 3. částečně dodavatelsky a částečně svépomocí

V rámci realizace budeme provádět odborný technický dozor formou kontrolních prohlídek. Dozor je totiž nutný k vyplacení dotace.

Doložíme realizaci a zařídíme vyplacení dotace

Připravíme veškeré podklady, aby mohlo dojít k vyplacení.
V rámci tohoto kroku:

 • Kontrolujeme soulad faktur a položkových rozpočtů dodavatelů stavby s podmínkami dotačního programu.
 • Kontrolujeme, jestli jsou doložené výdaje za zateplení v potřebné výši pro obdržení maximální výše dotace.
 • Připravíme formuláře k doložení realizace a k vyplacení dotace.

Podklady za vás doručíme na krajské pracoviště SFŽP ČR. Vyplacení dotace na váš účet můžete očekávat v horizontu jednoho měsíce od dodání podkladů.

Platba za doložení realizace k vyplacené dotace probíhá až poté, kdy vám na účet přijde dotace.

Kolik vás to bude stát?

Cena za vyřízení dotace Nová zelená úsporám na klíč je od 55 000 Kč. Na zpracování ale obdržíte dotaci ve výši 25 000 Kč, v MS kraji dokonce 27 500 Kč.

Vyřídili jsme již 270 žádostí | Máme 100% úspěšnost

Chci získat dotaci

Nebo volejte na 601 506 507

Naše reference