IROP, výzva č. 78

Dotační program pro bytové domy
  Zajistíme komlexní vyřízení dotace na klíč

Chci získat dotaci

Co musíte splňovat

  • Jste vlastníkem bytového domu
  • Objekt je na katastru nemovitostí zapsán jako bytový dům nebo objekt k bydlení
  • Jste oprávněný žadatel o dotaci:
    – vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících
    – společenství vlastníků jednotek (SVJ)
    – bytová družstva jako správci bytových domů
  • Neoprávněnými žadateli o dotaci jsou akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele
  • Dosáhnete alespoň 20 % úspory celkové dodané energie

Kdy můžete žádat o dotaci

  • Příjem žádostí o dotaci končí 29.11.2020 ve 14:00
  • O dotaci lze žádat pouze před realizací, zpětné vyplacení dotace není možné

na co se dotace vztahuje

  • Na stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy:
    – výměna oken a dveří
    – zateplení fasády
    – zateplení stropů a podlah
    – zateplení střechy
  • Na stavební úpravy provedené na společných částech domu:
    – oprava balkónů, výtahu, elektroinstalace apod.
  • Na instalaci venkovní stínící techniky
  • Na instalaci nuceného větrání s rekuperací
  • Na instalaci solárních termických a fotovoltaických panelů
  • Na výměnu zdroje tepla či připojení k soustavě CZT
  • Na zpracování podkladů k obdržení dotace
    – projektová dokumentace
    – energetické hodnocení
    – stavební technický dozor
    – výběrové řízení na zhotovitele stavby

Kolik peněz je možné získat

Dotace je stanovena % částkou ze způsobilých výdajů:

  • 30 % v případě dosažení alespoň 20 % úspory celkové dodané energie
  • 40 % v případě dosažení alespoň 40 % úspory celkové dodané energie a zároveň dosažení třídy energetické náročnosti B dle PENB

Způsobilými výdaji jsou nejen výdaje na stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy, ale také stavební úpravy provedené na společných částech domu, např:

  • oprava balkónů
  • oprava hydroizolace
  • oprava výtahu
  • oprava elektroinstalace společných prostor
  • oprava společných prostor (podlahy, výmalby, omítky apod.)

Přístavby a nástavba způsobilými výdaji nejsou – není na ně poskytována dotace.

Jak probíhá vyřízení dotace

Vaší žádost o dotaci vyřídíme na klíč:

1) Probereme s Vámi rozsah stavebních úprav
– posoudíme, zda Vámi uvažovaný rozsah prací je vhodný pro dosažení dotace
– stanovíme potřebný rozsah projektové dokumentace

2) Sestavíme Vám cenovou kalkulaci na zpracování podkladů a vyřízení dotace
– bude obsahovat všechny kroky k dosažení dotace

3) Přijedeme, zaměříme a nafotíme stávající stav domu
– bude sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci

4) Připravíme podklady k podání žádosti o dotaci
– projektová dokumentace
– energetické hodnocení
– položkový rozpočet stavby
– projednání na stavebním úřadu a vyřízení stavební ohlášky či povolení

5) Podáme Vaši žádost o dotaci
– provedeme elektronickou registraci
– uskutečníme výběrové řízení na zhotovitele stavby

6) Budeme s Vámi v průběhu realizace a po skončení stavby
– administrace v průběhu realizace
– připravíme monitorovací zprávy v následujících 5 letech

Naše reference