IROP, výzva č. 78

Dotační program pro bytové domy
  Zajistíme komlexní vyřízení dotace na klíč

Chci získat dotaci

Co musíte splňovat

 • Jste vlastníkem bytového domu
 • Objekt je na katastru nemovitostí zapsán jako bytový dům nebo objekt k bydlení
 • Jste oprávněný žadatel o dotaci:
  – vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících
  – společenství vlastníků jednotek (SVJ)
  – bytová družstva jako správci bytových domů
 • Neoprávněnými žadateli o dotaci jsou akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele
 • Dosáhnete alespoň 20 % úspory celkové dodané energie

Kdy můžete žádat o dotaci

 • Příjem žádostí o dotaci končí 29.11.2020 ve 14:00
 • O dotaci lze žádat pouze před realizací, zpětné vyplacení dotace není možné

na co se dotace vztahuje

 • Na stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy:
  – výměna oken a dveří
  – zateplení fasády
  – zateplení stropů a podlah
  – zateplení střechy
 • Na stavební úpravy provedené na společných částech domu:
  – oprava balkónů, výtahu, elektroinstalace apod.
 • Na instalaci venkovní stínící techniky
 • Na instalaci nuceného větrání s rekuperací
 • Na instalaci solárních termických a fotovoltaických panelů
 • Na výměnu zdroje tepla či připojení k soustavě CZT
 • Na zpracování podkladů k obdržení dotace
  – projektová dokumentace
  – energetické hodnocení
  – stavební technický dozor
  – výběrové řízení na zhotovitele stavby

Kolik peněz je možné získat

Dotace je stanovena % částkou ze způsobilých výdajů:

 • 30 % v případě dosažení alespoň 20 % úspory celkové dodané energie
 • 40 % v případě dosažení alespoň 40 % úspory celkové dodané energie a zároveň dosažení třídy energetické náročnosti B dle PENB

Způsobilými výdaji jsou nejen výdaje na stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy, ale také stavební úpravy provedené na společných částech domu, např:

 • oprava balkónů
 • oprava hydroizolace
 • oprava výtahu
 • oprava elektroinstalace společných prostor
 • oprava společných prostor (podlahy, výmalby, omítky apod.)

Přístavby a nástavba způsobilými výdaji nejsou – není na ně poskytována dotace.

Jak probíhá vyřízení dotace

Vaší žádost o dotaci vyřídíme na klíč:

1) Probereme s Vámi rozsah stavebních úprav
– posoudíme, zda Vámi uvažovaný rozsah prací je vhodný pro dosažení dotace
– stanovíme potřebný rozsah projektové dokumentace

2) Sestavíme Vám cenovou kalkulaci na zpracování podkladů a vyřízení dotace
– bude obsahovat všechny kroky k dosažení dotace

3) Přijedeme, zaměříme a nafotíme stávající stav domu
– bude sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci

4) Připravíme podklady k podání žádosti o dotaci
– projektová dokumentace
– energetické hodnocení
– položkový rozpočet stavby
– projednání na stavebním úřadu a vyřízení stavební ohlášky či povolení

5) Podáme Vaši žádost o dotaci
– provedeme elektronickou registraci
– uskutečníme výběrové řízení na zhotovitele stavby

6) Budeme s Vámi v průběhu realizace a po skončení stavby
– administrace v průběhu realizace
– připravíme monitorovací zprávy v následujících 5 letech

Naše reference