Hodnota spotřeby v PENB a faktury

Proč neodpovídá hodnota hodnota spotřeby energie v PENB s fakturami? Vstupní parametry pro výpočet v rámci PENB jsou do jisté míry standardizované (např. klimatická data, režim užívání budov apod.). Průkaz energetické náročnosti budovy tedy slouží ke srovnání budov na základě jejich stavebního řešení a technických systémů, nikoliv ke stanovení skutečné spotřeby energie a vyhodnocení možností […]

Publikováno v PENB

Co je PENB a k čemu slouží?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je známý také jako energetický štítek a energetický průkaz, je srovnávací metoda hodnocení energetické náročnosti budovy. Výslednou veličinou je vypočtená měrná spotřeba energie v kWh/(m²·K). Energetický štítek umožňuje budovy srovnávat z hlediska spotřeby energií a tím i nákladů na provoz. Metodika PENB hodnotí tyto parametry:

Publikováno v PENB