Hodnota spotřeby v PENB a faktury

Proč neodpovídá hodnota hodnota spotřeby energie v PENB s fakturami?

Vstupní parametry pro výpočet v rámci PENB jsou do jisté míry standardizované (např. klimatická data, režim užívání budov apod.). Průkaz energetické náročnosti budovy tedy slouží ke srovnání budov na základě jejich stavebního řešení a technických systémů, nikoliv ke stanovení skutečné spotřeby energie a vyhodnocení možností její úspory – k tomu naopak slouží energetický posudek a energetický audit.

Průkaz energetické náročnosti budovy