Stavební úpravy NZÚ na stavební řízení

Rozsáhlá rekonstrukce RD na stavební ohlášení a povolení

Hodláte zateplovat a nejste si jisti, jestli bude nutné projít stavebním řízením? Obecně se stavební úpravy rozdělují na dva druhy?

  • Opravné a udržovací práce
    Jedná se o stavební úpravy, kterými se nemění vzhled budovy, nezasahuje se do nosných konstrukcí a nemění se způsob užívání budovy (např. přestavba půdy na obytné podkroví).
  • Práce podléhající stavebnému řízení
    Jedná se o stavební úpravy, kterými se mění vzhled budovy, kterými se zasahuje do nosných konstrukcí nebo kterými se mění způsob užívání budovy (např. přestavba půdy na obytné podkroví).

V rámci opravných a udržovacích prací na domě však často ze strany investora vznikne požadavek, který je tak trochu na rozmezí obou druhů stavebních úprav, např:

  • výměna oken, kdy v případě jednoho okna dojde k probourání parapetu a vytvoření balkónových dveří
  • výměna oken, kdy v případě jednoho okna dojde k jeho zvětšení do stran

V těchto případech řešíme rozsah projektové dokumentace individuálně – dohodneme se se stavebním úřadem na požadovaném rozsahu projektové dokumentace.

Pokud si nejste jisti, zda Vaše stavebné úpravy budou vyžadovat stavební řízení, kontaktujte nás.