Průběh vyřízení dotace Nová zelená úsporám

Vyřízení dotace Nová zelená úsporám na klíč

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) poskytuje dotace na rekonstrukci rodinného domu. Realizován je Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP), finanční prostředky pro žadatele o dotaci pochazí z prodeje emisních povolenek.

Vyřízení dotace Nová zelená úsporám na klíč se skládá ze tří základních kroků:

 1. Zpracování podkladů k podání žádosti o dotaci
 2. Realizace
 3. Doložení realizace k vyplacení dotace

V rámci zpracování podkladů k podání žádosti o dotaci vypracujeme:

 1. Projektovou dokumentaci stavebních úprav
 2. Energetický posudek NZÚ

Projektová dokumentace stavebních úprav obsahuje výkres situace stavby, výkresy půdorysů všech podlaží, řezu a pohledů, a také technickou zprávu. Vše je zpracováno pro stávající stav domu a stav domu po provedení stavebních úprav.

Energetický posudek NZÚ vyhodnocuje stávající energetickou náročnost domu a energetickou náročnost domu po realizaci stavebních úprav. Energetický posudek NZÚ obsahuje návrh tloušťky tepelných izolací a výpočet dosažené úspory měrné potřeby tepla. V rámci energetického posudku NZÚ také stanovujeme částku, o kterou budeme žádat v rámci dotace.

Zpracovanou projektovou dokumentaci a energetický posudek NZÚ od nás obdržíte tištěně ve čtyřech vyhotoveních, a také elektronicky na CD.

Po zpracování podkladů probíhá registrace Vaši žádost o dotaci. Registrace se provádí elektronicky, vše za Vás připravíme a po registraci za Vás doručíme zpracované podklady na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, kde bude podklady k žádosti o dotaci kontrolovat přidělěný administrátor. Po kontrole dodaných podkladů obdržíte od SFŽP akceptační dopis Vaší žádosti o dotaci.

Platba za zpracování podkladů k podání žádosti o dotaci Nová zelená úsporám probíhá až po akceptaci Vaší žádosti o dotaci.

Následuje realizace zateplení s dotací Nová zelená úsporám, která může být provedena třemi způsoby:

 1. Kompletně dodavatelsky stavební firmou
 2. Kompletně svépomocí
 3. Částečně dodavatelsky a částečně svépomocí

V rámci realizace budeme provádět odborný technický dozor, který je nutný k doložení realizace a vyplacení dotace. Odborný technický dozor NZÚ provádíme formou kontrolních prohlídek prováděných v průhěhu realizace, obvykle 3x – 6x dle potřeby, a kontrolujeme soulad realizace s námi zpracovaným projektem zateplení. Po ukončení realizace sestavíme závěrečnou zprávu odborného technického dozoru.

Po realizaci připravíme podklady k doložení realizace k vyplacení dotace. V rámci tohoto kroku:

 • Kontrolujeme soulad faktur a položkových rozpočtů dodavatelů stavby s podmíkami programu.
 • Kontrolujeme, zda jsou Vaše doložené výdaje za zateplení v potřebné výši pro obdržení maxinální dotace.
 • Připravíme formuláře k doložení realizace a vyplacení dotace.

Podklady za Vás doručíme na krajské pracoviště Statního fondu životního prostředí ČR, následně dojde k vyplacení dotace.

Vyřízení dotace Nová zelená úsporám na klíč od nás stojí 40 – 45 000 Kč, na zpracování obdržíte dotaci ve výši 25 000 Kč. To znamená, že Vás zpracování výjde na 15 – 20 000 Kč, zbylou částku obdržíte od Státního fondu životního prostředí ČR v rámci žádosti o dotaci Nová zelená úsporám. A kolik můžete získat? Výše dotace Nová zelená úsporám je až 50%.

 

Vyřídili jsme již 270 žádostí | Máme 100% úspěšnost

Chci získat dotaci

Nebo volejte na 601 506 507