Co je PENB a k čemu slouží?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

je známý také jako energetický štítek a energetický průkaz, je srovnávací metoda hodnocení energetické náročnosti budovy. Výslednou veličinou je vypočtená měrná spotřeba energie v kWh/(m²·K). Energetický štítek umožňuje budovy srovnávat z hlediska spotřeby energií a tím i nákladů na provoz. Metodika PENB hodnotí tyto parametry:

  • prostup tepla obálkou budovy
  • vytápění
  • chlazení
  • větrání
  • úpravu vlhkosti
  • přípravu teplé vody
  • osvětlení
Průkaz energetické náročnosti budovy