Žádost o dotaci Nová zelená úsporám po realizaci

Žádost o dotaci NZÚ po realizaci – jaká jsou rizika?

Dle podmínek programu lze o dotaci žádat také zpětně a to až 2 roky od data fakturace stavebních úprav, vždy je ale nutno splnit všechny podmínky programu. V případě dílčích stavebních úprav jsou těmito podmínkami:

  1. Dosažení min. 20 % úspory měrné potřeby tepla na vytápění.
  2. Návrh izolantů na 0,9 násobek doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2:2011.

V případě prvního požadavku na dosažení min. úspory nebývá problém se splněním, v naprosté většině případů postačí samotné zateplení obvodových stěn, nebo výměna oken a zateplení stropu/střechy apod. Problém však obvykle nastává v případě druhého požadavku, který, zjednodušeně řečeno, stanovuje potřebnou tloušťku tepelné izolace. Uvedu příklad z praxe:

Pro zateplení obvodových stěn zděného RD z plných cihel tl. 450 mm byl použit pěnový fasádní polystyrén EPS 70F tl. 100 mm, čímž investor dosáhl následujícíh parametrů sledovaných v rámci NZÚ:

  1. Hodnota součinitele prostupu tepla “U” potřebná pro získání dotace NZÚ:
    Umax = 0,9 x 0,25 W/(m2K) = 0,225 W/(m²·K).
  2. Hodnota součinitele prostupu tepla “U” při použití izolace EPS 70F tl. 100 mm:
    U = 0,329 W/(m²·K)

Z příkladu vyplývá, že ikdyž investor dům zateplil, nemá nárok na čerpání dotace, protože zvolil špatnou tloušťku izolačního materiálu. Pro splnění požadavků NZÚ bylo potřeba pro vybraný izolační materiál použít tloušťku alespoň 170 mm a více:

  1. Hodnota součinitele prostupu tepla “U” při použití izolace EPS 70F tl. 170 mm: U = 0,222 W/(m²·K)

Všem klientům tedy radíme – ikdyž potřebujete narychlo zateplovat, objednejte si u nás zpracování a my Vám během několika dnů stanovíme potřebnou tloušťku izolačního materiálu pro úspěšné dosažení dotace.

Chci poptat