Termovizní měření v průmyslu

Termovizní měření v průmyslu

Pro průmyslové využití má termokamera veliký význam zejména jako prediktivní údržba – zjištění možnosti havárie a odstranění příčin ještě před tím, než se havárie stane. Takto jsou sníženy náklady na opravu vadných součástek na minimum oproti opravě, která by následovala až po havárii.

Termovize v energetice

Široké uplatnění má termovizní kamera v energetice pro kontrolu fotovoltaických panelů. Fotovoltaické panely vykazují vady, které způsobují snížení výkonu elektrárny. Vady mohou být jednak v samotném fotovoltaickém článku fotovoltaického panelu, ale také v elektroinstalaci zajišťující přenos vyrobené energie. Fotovoltaické systémy je tedy nutno kontrolovat komplexně – panely z obou stran, veškeré kabelové svazky, vedení, a také trafostanice.

Vady fotovoltaickcýh panelů

hot spot

Pokud nastane vada v samotném článku, pak článek negeneruje elektrickou energii tím, že nepřijímá sluneční záření, může být opačně polarizován a chová se jako spotřebič energie, nikoliv generátor. Chování článku jako generátoru se projeví zahřátím, které je možno odhalit pomocí termovizní kamery.

spojovací bod

Další vada, která může v solárních systémech nastat, je vada ve spojovací krabici. Díky vzniku přechodového odporu se začne spojovací kolík zahřívat a opětovně je pak snadné tuto vadu termokamerou odhalit. Vznik přechodového odporu může vést k omezenému přenosu vyrobené elektrické energie, nebo až k úplnému zastavení přenosu.

vadné konektory

Častou závadou objevenou při termovizních kontrolách FVE je vada Vadný konektorv konektoru, tedy ve spoji kabelů, kde podobně jako v připojovací krabici vzniká přechodový odpor, jehož důsledkem je zahřátí konektoru. Opětovně vznikem přechodového odporu dochází ke snížení efektivity distribuce energie její přeměnou na tepelnou energii.

vadné jističe pojistných skříní

Kontrolou pojistných skříní lze předejít zbytečným pádům ochranného systému, nebo v extrémním případě i vyhoření celé skříně.

Průběh termovizní kontroly FVE

Termovizní kontrolu provádíme v době výkonové špičky, kontrolujeme solární panely z přední i zadní strany. Zkontrolujeme také veškeré kabelové vedení, spojovací body a konektory. Termovizní kontrolou se zaměříme také na pojistné skříně. Veškeré vady nalezené během termovizní kontroly zaznamenáme, a také je přímo označíme na panelu smazatelnou barvou. Vytvoříme Vám souřadnicový systém, díky kterému pak pomocí výstupního protokolu bude jednoduché určit přesnou polohu vadného segmentu fotovoltaické elektrárny.

Vhodné podmínky pro termovizní měření FVE

 • provoz fotovoltaické soustavy během měření
 • provedení měření v době okolo výkonové špičky
  • v letním období v době od 9 do 18 h
  • v zimním období od 11 do 15 h
 • plné oslunění panelů, jasná obloha

Ceník

Termovize v průmyslu

Termovize fotovoltaické elektrárny

Doprava

1 000 Kč/h

1 000 Kč/h

6 Kč/km

 • započítáváme pouze čistou dobu měření (nezapočítáváme nabíjení, pauzy, …), min. 1 hodina
 • fotovoltaické panely kontrolujeme z obou stran
 • kontrolujeme spoje jednotlivých panelů, jističe a elektrické vedení
 • součástí je protokol o kontrole s přesným popisem umístění vadných segmentů
 • vadné segmenty označujeme také přímo na FVE pro snažší nalezení
 • ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH

Příklady využití termovize v energetice a průmyslu

 • kontrola fotovoltaických panelů
 • kontrola pojistných skříní a jističů
 • kontrola vodičů
 • kontrola elektrických obvodů
 • kontrola trafostanic
 • kontrola elektromotorů, převodovek, čerpadel
 • lokalizace přidřených ložisek (např. pásových dopravníků)
 • lokalizace hladiny kapaliny v zásobníku
 • kontrola tepelné izolace vodovodů, horkovodů, parovodů

TRIPLAN s.r.o.

Projekční kancelář specializovaná na energetické hodnocení budov. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), energetické posudky a energetické audity.
Vytváříme projektové dokumentace zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy s využitím dotačních programů Nová zelená úsporám a IROP. Provádíme měření termokamerou.

Najdete nás na adrese

Kancelář
Rudná 847/10
703 00 Ostrava - Vítkovice

T: +420 601 506 507
E: info@triplan.cz

Sídlo společnosti
Lidická 700/19
602 00 Brno–Veveří

Nahoru