Chci zpracovat energetický audit

Základní informace

Energetický audit (EA) je detailní metoda energetického hodnocení, při které je kompexně analyzován stávající stav energetického hospodářství hodnoceného objektu či zařízení. Energetickým hospodářstvím může být jedna budova, ale také soubor budov (např. komplex nemocnice, továrny). Energetický audit hodnotí:

  • tepelně – technické vlastnosti konstrukcí obálky budovy
  • zdroje energie
  • rozvody energie (tepla, chladu, teplé vody, technologické rozvody)
  • významné spotřebiče energie
  • systém managementu hospodaření energií

Výsledkem jsou informace o stávajícím stavu energetického hospodářství a návrhy opatření vedoucích k úsporám energií. Navržená opatření obsahují také informace o úsporách nákladů, ekologickém vlivu a časové návratnosti investice spojené s navrhovanými opatřeními.

Kdo má povinnost mít zpracovaný energetický audit

Povinnost mít zpracovaný energetický audit (EA) se řídí zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vztahují se na:

Fyzické a právnické osoby s celkovou roční spotřebou energie 35 000 GJ. Hodnota je stanovena jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají roční spotřebu energie vyšší než 700 GJ.

Organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie 1 500 GJ. Hodnota je stanovena jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušené organizační složky státu nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají roční spotřebu energie vyšší než 700 GJ.

Stavebníky, pokud v rámci větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7, odst. 5, písm. f).


Poptávka na zpracování energetického auditu

TRIPLAN s.r.o.

Projekční kancelář specializovaná na energetické hodnocení budov. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), energetické posudky a energetické audity.
Vytváříme projektové dokumentace zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy s využitím dotačních programů Nová zelená úsporám a IROP. Provádíme měření termokamerou.

Najdete nás na adrese

Kancelář
Rudná 847/10
703 00 Ostrava - Vítkovice

T: +420 601 506 507
E: info@triplan.cz

Sídlo společnosti
Lidická 700/19
602 00 Brno–Veveří

Nahoru