Chci vyřízení dotace Nová zelená úsporám

Základní informace k programu

Dotační program Nová zelená úsporám je realizován Státním fondem životního prostředí ČR a je zaměřený na snižování energetické náročnosti rodinných domů a efektivnější využívání zdrojů energie. Jedná se o III. výzvu, která běží od 22.10.2015 do 21.12.2021. Cílem programu je pomoci žadatelům s financováním:

  • zateplení rodinných domů
  • výstavby RD s velmi nízkou energetickou náročností
  • výměny zdrojů tepla na tuhá fosilní paliva či elektrickou energii
  • instalace zdrojů tepla využívajících obnovitelnou a alternativní energii – solární a FV panely

Základní pravidla programu

V případě zateplení je základním kritériem dosažení alespoň 20 % úspory měrné potřeby tepla na vytápění, a zároveň návrh izolantů s podmínkou splnění 90 % doporučené hodnoty součinitele tepla dle ČSN 73 0540–2:2011.
V praxi toto řešení odpovídá např. výměně oken se zateplením stropu, nebo samotnému zateplení fasády domu.

Výše dotace

Dotace na realizaci

Dotace je vyplácena po dokončení realizace, výše dotace je vztažena na m2 zateplované konstrukce a je stanovena na základě energetického posudku, kterým je stanovena také podoblast podpory (A.0 až A.3). Podoblast podpory určuje měrnou výši dotace, která pro jednotlivé podoblasti podpory vychází následovně:

Typ konstrukce

Podoblast podpory

A.0 a A.1
[Kč/m2]

A.2
[Kč/m2]

A.3
[Kč/m2]

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem

500

600

800

Střechy

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlahy na terénu

700

900

1 200

Stropy a ostatní konstrukce

500

600

800

Uvedené ceny jsou bez 10 % navýšení pro MS kraj (např. vnější stěny jsou v oblasti A.0 dotovány v MS kraji 550 Kč/m2). Celková výše dotace se tedy stanovuje na základě uznatelné plochy v rámci dotace a jejím přenásobením měrnou výši dotace (např. fasáda má 200 m2 x 550 Kč/m2 = dotace až 110 000 Kč).

Dotace na projekt

Dotace je poskytována také na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku a zajištění odborného technického dozoru. Tato dotace činí 15 % z dotace na stavební úpravy, max. však 25 000 Kč, to znamená, že pokud bude výše dotace na stavební úpravy 167 000 Kč a vyšší, obdrží žadatel dotaci na zpracování ve výši 25 000 Kč.

Podklady nutné k obdržení dotace

Veškeré dokumenty zpracovává náš tým:

  • projektová dokumentace stavebního řešení
  • energetický posudek
  • dokumenty prokazující realizaci
  • zpráva odborného technického dozoru

Naše reference

Podrobné informace

Bližší informace k jednotlivým podoblastem podpory a průběhu vyřízení dotace naleznete na našem webu v menu dotace. Neváhejte nás kontaktovat.


Poptávka na zateplení s programem Nová zelená úsporám

TRIPLAN s.r.o.

Projekční kancelář specializovaná na energetické hodnocení budov. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), energetické posudky a energetické audity.
Vytváříme projektové dokumentace zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy s využitím dotačních programů Nová zelená úsporám a IROP. Provádíme měření termokamerou.

Najdete nás na adrese

Kancelář
Rudná 847/10
703 00 Ostrava - Vítkovice

T: +420 601 506 507
E: info@triplan.cz

Sídlo společnosti
Lidická 700/19
602 00 Brno–Veveří

Nahoru