Chci energetický posudek

Základní informace

Energetický posudek (EP) je metoda energetického hodnocení, která slouží k vyhodnocení přínosu navrženého opatření v rámci energetického hospodářství. Podkladem pro zpracování energetického posudku je projektové dokumentace technické řešení navrhované opatření.

Oproti energetickému auditu slouží energetický posudek k vyhodnocení jednoho, nikoliv někola různých opatření, tedy k vyhodnocení např. úspor vzniklých zateplením jedné budovy v rámci energetického hospodářství několika budov. Výsledkem jsou informace o úsporách nákladů, ekologickém vlivu a časové návratnosti investice navrženého opatření.

Způsob využití

Energetický posudek zpracováváme v rámci dotačních programů, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti budovy či efektivnější využití zdrojů energie. U těchto programů je vyžadováno posouzení konkrétního navrženého opatření na základě zpracované projektové dokumentace. Energetický posudek zpracováváme např. při žádostech o dotaci:

  • Nová zelená úsporám
  • Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
  • Operační program životního prostředí (OPŽP)

TRIPLAN s.r.o.

Projekční kancelář specializovaná na energetické hodnocení budov. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), energetické posudky a energetické audity.
Vytváříme projektové dokumentace zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy s využitím dotačních programů Nová zelená úsporám a IROP. Provádíme měření termokamerou.

Najdete nás na adrese

Kancelář
Rudná 847/10
703 00 Ostrava - Vítkovice

T: +420 601 506 507
E: info@triplan.cz

Sídlo společnosti
Lidická 700/19
602 00 Brno–Veveří

Nahoru