PROJEKTY ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Projekční činnost zaměřujeme na snižování energetické náročnosti budov. Zpracováváme projekty:

  • pasportizace současného stavu budovy
  • rekonstrukce rodinných domů
  • rekonstrukce bytových domů
  • rekonstrukce administrativních budov
  • rekonstrukce škol a dalších druhů budov

Projektové dokumentace zpracováváme ve stupni pro stavební povolení/ohlášení stavby, zpracováváme také prováděcí projektové dokumentace.

Do projektových dokumentací vnášíme poznatky získané termovizním měřením, minimalizujeme tak tepelné mosty, tepelné vazby a jiná místa, která způsobují diskomfort, vyšší tepelné ztráty a problémy při užívání stavby.

Jsme energetičtí specialisté, a tak s Vámi zkonzultujeme ekonomickou a ekologickou vhodnost řešení. V případě potřeby vypracujeme potřebné energetické dokumenty.

U projektů s klienty konzultujeme možnost využití některého z aktuálních dotačních programů a v případě zájmu dotaci vyřídíme.

Výsledkem je od nás projekt, který bude plně funkční, ekonomicky a ekologicky šetrný, projekt, který bude splňovat veškeré normy. Bezporblémovost řešení projektu s námi je zakotvena v komplexní činnosti, kterou provádíme. Veškeré části projektové dokumentace zpracovává náš tým.

U námi vypracovaných projektů zajišťujeme také autorský dozor či technický dozor investora.


TRIPLAN s.r.o.

Projekční kancelář specializovaná na energetické hodnocení budov. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), energetické posudky a energetické audity.
Vytváříme projektové dokumentace zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy s využitím dotačních programů Nová zelená úsporám a IROP. Provádíme měření termokamerou.

Najdete nás na adrese

Kancelář
Rudná 847/10
703 00 Ostrava - Vítkovice

T: +420 601 506 507
E: info@triplan.cz

Sídlo společnosti
Lidická 700/19
602 00 Brno–Veveří

Nahoru