Studie a analýzy

Energetická studie

Zpracováváme studie zaměřené na možnosti snížení energetické náročnosti budovy. Tyto studie nejsou obsáhlé jako energetické posudky a audity, jsou zpracovány dle požadavků investora a jsou slovně i graficky lépe srozumitelné širší veřejnosti. Příklady využití:

  • energetická studie výměny zdroje tepla v bytovém domě
  • energetická studie zateplení rodinného či bytového domu
  • energetická studie instalace FVE a další

Výpočet tepelných ztrát

Provádíme výpočty tepelných ztrát, které slouží k návrhu otopných soustav a zdrojů tepla. Výpočet tepelné ztráty budovy je časové také požadován dodavatelem elektrické energie při instalaci tepelného čerpadla a žádosti o přiznání snížené sazby elektrické energie.

Posouzení konstrukce dle ČSN 73 0540

Posuzujeme konstrukce z hlediska návrhu správné tloušťky tepelné izolace a kondenzace vodní páry.

Modelace tepelných mostů a vazeb

Vytváříme 2D modely tepelných mostů a vazeb, které lépe pomohou navrhnout správné řešení detailů u novostaveb a rekonstrukcí.


TRIPLAN s.r.o.

Projekční kancelář specializovaná na energetické hodnocení budov. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), energetické posudky a energetické audity.
Vytváříme projektové dokumentace zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy s využitím dotačních programů Nová zelená úsporám a IROP. Provádíme měření termokamerou.

Najdete nás na adrese

Kancelář
Rudná 847/10
703 00 Ostrava - Vítkovice

T: +420 601 506 507
E: info@triplan.cz

Sídlo společnosti
Lidická 700/19
602 00 Brno–Veveří

Nahoru