Průkaz energetické náročnosti budovy

Základní informace

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), známý také jako energetický štítek a energetický průkaz, je srovnávací metoda hodnocení energetické náročnosti budovy. Výslednou veličinou je vypočtená měrná spotřeba energie v kWh/(m2·K). Energetický štítek umožňuje budovy srovnávat z hlediska spotřeby energií a tím i nákladů na provoz. Metodika PENB hodnotí tyto parametry:

 • prostup tepla vnější obálkou budovy
 • vytápění
 • větrání
 • chlazení
 • úpravu vlhkosti
 • přípravu teplé vody
 • osvětlení

Kdo má povinnost mít PENB

Povinnost mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy se řídí zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, při:

 • výstavbě nových budov
 • větších změnách dokončené stavby (zateplení, výměna oken, výměna zdroje tepla)
 • prodeji budovy nebo její ucelené části (např. prodej bytu, kanceláře)
 • pronájmu budovy nebo její ucelené části (např. pronájem bytu, kanceláře)

2) Budovy užívané orgánem veřejné moci musí mít zpracovaný PENB:

 • od 1. července 2013, pokud mají celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 500 m2
 • od 1. července 2015, pokud mají celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 250 m2

Kdo je od povinnosti oproštěn

Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, není potřeba mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové zóně (vč. budov, u kterých je památkově chráněno průčelí)
 • u budov pro náboženské účely – kostely, modlitebny
 • u budov zapsaných v katastru nemovitností jako budovy pro rekreaci – chaty, chalupy
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ/rok
 • při větší změně dokončených staveb, pokud je energetickým auditem prokázána technická či ekonomická nevhodnost

Průběh zpracování

1) Objednávka

Na základě informace o druhu budovy a účelu jejího užívání, adrese budovy, dostupnosti projektové dokumentace a požadovém termínu zpracování vytvoříme cenovou kalkulaci.

2) Podklady pro zpracování

Ke zpracování je potřeba projektová dokumentace k budově, která odpovídá současnému stavu budovy, a obsahuje:

 • půdorysy všech podlaží vč. sklepa a jiných nevytápěných nebo neobývaných prostor
 • charakteristické řezy
 • pohledy
 • technickou zprávu
 • skladby všech konstrukcí vč. tlouštěk jednotlivých vrstev
 • technickou zprávu nebo popis způsobu vytápění, informace o výrobci a typu zdroje tepla
 • technickou zprávu nebo popis způsobu přípravy teplé vody, informace o výrobci a typu zdroje tepla
 • výkresovou dokumentaci a technickou zprávu k systému VZT, je-li v budově instalováno
 • výkresovou dokumentaci a technickou zprávu k systému chlazení, je-li v budově instalováno

Pokud nejsou podklady k dispozici, náš tým provede zaměření budovy a zjištění veškerých potřebných informací ke zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.

3) Zpracování

Po obdržení veškerých podkladů začínáme se zpracováním. V případě potřeby s objednatelem v průběhu zpracování komunikujeme, např. u novostaveb nebo rekonstrukcí konzultujeme další možnosti navrhovaných řešení v projektu. V hodnocení energetické náročnosti budovy je hodnocená budova zařažena do energetické skupiny A až G, přičemž A je velmi úsporná, G je mimořádně nehospodárná.

4) Předání

Po zhotovení Vám předáme 3× originál PENB (na přání více originálů). V případě, že byl energetický průkaz zpracován na základě projektové dokumentace v tištěné podobě, dokumentaci ke štítku přiložíme a vracíme Vám zpět.

Cenová kalkulace

Vyplněním naší online kalkulace PENB získáte orientační cenu, za kterou jsme schopni PENB vypracovat.


TRIPLAN s.r.o.

Projekční kancelář specializovaná na energetické hodnocení budov. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), energetické posudky a energetické audity.
Vytváříme projektové dokumentace zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy s využitím dotačních programů Nová zelená úsporám a IROP. Provádíme měření termokamerou.

Najdete nás na adrese

Kancelář
Rudná 847/10
703 00 Ostrava - Vítkovice

T: +420 601 506 507
E: info@triplan.cz

Sídlo společnosti
Lidická 700/19
602 00 Brno–Veveří

Nahoru